In mei 2019 kregen wij: Thomas Reyntens (www.meneertjeteelepel.be) en Harald Lamon (www.lepelhuis.be) een beurs van de Vlaamse Minister van Cultuur voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject.

Deze beurs was een mooie erkenning van ons doel om het lepelsnijden opnieuw te doen opleven in Vlaanderen en ook een sterke duw in onze rug om van onze passie ons beroep te kunnen maken.

Het einddoel van ons tweejarig traject was een jaarlijks Lepelfeest in Vlaanderen te organiseren. In 2022 was het eerste Lepelfeest een groot succes en we hopen elk jaar beter te doen en meer lepelsnijders samen te brengen!